måndag 13 juli 2015

Delad cykelbana i Bergsbrunnaparken


Ja, bilden är tagen nära nog. Nu är vi åter tillbaka i Fålhagen och vi ska börja skriva om stadsdelen igen i mån av tid. Igår upptäckte jag att man tydligen planerar att skilja gång- och cykelbanorna åt tydligare i Bergsbrunnaparken. Det tycker jag är bra för det är lite oklart hur man ska bete sig där, framför allt var man ska gå osv. Det blir nog bättre och tydligare när man gör riktiga gränser för alla. Bra! Att det sedan blir väldigt smalt för fotgängare att ta sig fram är en helt annan sak.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar