onsdag 19 augusti 2015

UNTs ledarsida raljerar om Ojnareskogen

Foto från Färnebofjärdens nationalpark i brist på foto från Ojnareskogen :)

Idag lämnar vi Fålhagen för en stund här i bloggen, för i morse blev jag så besviken på UNT:s ledarsida att jag måste skriva om det. Ledaren fullständigt raljerade över hur miljövänner vill skydda Ojnareskogen på svaga grunder och att det hotar jobben. På ledaren lät det som att Naturvårdsverket överklagat domarna på grund av bara två arter (gaffelfibbla och hårig dolkstekel), samt att miljöpartiet försöker skydda området som Natura 2000 som en sista utväg för att stoppa exploateringen, snarare än att naturvärdena är tillräckligt höga för att motivera skydd.

Men visste ni att gaffelfibbla bara finns på Öland och Gotland - i hela världen? Det, i kombination med att den är rödlistad som starkt hotad, betyder att varje enskild lokal är viktig för dess överlevnad. Dessutom finns det fler än två rödlistade arter i Ojnareskogen - enligt Fältbiologerna finns det 270 rödlistade arter i området! Området har dessutom varit utpekat i nationalparksplanen från 2008 (ingår i området Bästeträsk), vilket betyder att Naturvårdsverket ansåg att den var värd att skyddas långt före protesterna 2012.

Med risk för att raljera lika mycket som gubben (det måste vara en gubbe?) som har skrivit ledarsidan så undrar jag - vilket ger flest jobb på Gotland på lång sikt: att man gräver bort halva ön med kalkbrott eller att man skyddar natur och kan satsa ännu mer på turismen? Med rätt marknadsföring och aktiviteter kan turistsäsongen sträcka sig året runt och inte bara "några få veckor på sommaren".

0 kommentarer:

Skicka en kommentar